Čítárna
Referáty a eseje, zpracované povětšinou dálkaři (současnými šesťáky) v průběhu studia. Nemusí do toho čučet každý lenoch:-) Proto je čítárna zaheslována. Heslo dostane jen ten, kdo taky něco pošle. To platí i pro ostatní (nešesťáky a nedálkaře). Čítárna je tudíž otevřena každému kdo do ní svým textem na teologické, biblické či jinak příbuzné téma přispěje.
Chcete nějaké další informace? Zavolejte na 737 308 680 či mailněte na e-mail Kosmata@gr.cd.cz


V Čítárně jsou momentálně tyto příspěvky:


Různé VI.ročník
 • Pavel Kosmata/Cvičné kázání Ž102
 • Pepa Lédl/Cvičné kázání Ž13
 • Darina Bártová /NZ exegeze ke státnici
 • Darina Bártová /Thomas C. Oden: Dogmatika (poznámky ze třísvazkové dogmatiky)
 • Alena Polášková/Pastorace v soociální péči o vězně - diplomová práce
 • Olga Navrátilová/Exegeze Gn21,1-21 (k první odborné ze SZ)
 • Olga Navrátilová/Porozumění jako cíl interpretace u F. D. E. Schleiermachera a Paula Ricoeura - seminární práce z filosofie
 • Olga Navrátilová/Exegetický rozbor textu Mt 25.31 – 46, Poslední soud.
 • Olga Navrátilová/Homiletický seminář - kázání - Mt 25 31-46
 • Olga Navrátilová/Referát - Paul Tillich - Natur und Sakrament
 • Olga Navrátilová/Zločin a trest u Hegela - Seminární práce (etika)
 • Olga Navrátilová/Katolická substantce a protestantský protest u Tillicha -seminář ST
 • Jindřich Pospíšil/A Challenge to the “New Consensus” by Justin Meggitt : A Survey of a Proposal for even “Newer” (“Old”er?) Consensus.
 • Jindřich Pospíšil/Conflict over the Meat Offered to Idols, Conflict over the Lord’s Supper...
 • Jindřich Pospíšil/Social Identity, the Virtues, and the Good Life : A New Approach to Romans 12:1-15:13.
 • Jindřich Pospíšil/“Monotheism”as a Structuring and Interpretive Category in (Recent) Old Testament Studies : Diachronic, resp. History of Religion Perspective 
 • Jindřich Pospíšil/“Monotheism” as a Structuring and Interpretive Category in (Recent) Old Testament Studies : Some Remarks on the Term and its Use in the Theological Interpretation of the Old Testament
 • Jindřich Pospíšil/ Dva krátké rozhovory o době normalizace, týkající se baptistického sboru na Topolce
 • Bára Jirsová/Psalm 51 - Plea for Mercy
 • Bára Jirsová/SMC,Religion and Art, The Message of Mystical Marriage in Religion and Art
 • Bára Jirsová/SMC,World Religions, 2articles of DalaiLama and Jacobs about ethics
 • Bára Jirsová/SMC,World Religions, Mysticism, presentation
 • Bára Jirsová/SMC,Izreal Wisdom Tradition, Universal Way of Wisdom

Nový zákon V.ročník - filmy o Ježíšovi + další
 • Bára Jirsová/Mel Gibson: Umučení Krista - Zvěst ve filmu
 • Bára Jirsová/Zjevení
 • Jiří Zedníček/Janovská theologie
 • Jan Lamser/2.Petrova
 • Pavel Kosmata/1. Petrova
 • Jan Heller/List Židům
 • Darina Bártová /Teologie Listu Židům
 • Petra Bandhauer/Překlad a exegeze L 12, 1- 34 k 1. odborné zkoušce
 • Petra Bandhauer/Překlad, odkazy a exegetické poznámky k L 12, 35- 59,k 1. odborné zkoušce
 • Darina Bártová /Ježíš - hlavní postavy
 • Darina Bártová /Ježíš z Montrealu - hlavní postavy
 • Darina Bártová /Evangelium podle Matouše(Passolini) - hlavní postavy
 • Darina Bártová /Poslední pokušení - postavy
 • Darina Bártová /Jesus Christ Superstar - postavy
 • Darina Bártová /Život Briana - postavy
 • Pavel Kosmata/Denys Arcand, Ježíš z Montrealu - Ježíš a proč jej zabili?
 • Jiří Brei/Teologie apoštola Pavla
 • Pavel Kosmata/Pier Paolo Pasolini, Il Angelo Secondo Matteo (recenze, proč byl Ježíš zabit)
 • Daniel Mikšík/SCHILLEBEECKX, Edward. Jesus. An Experiment in Christology.
 • Pavel Kosmata/Mel Gibson: Umučení Krista - Ježíš a proč jej zabili
 • Michaela Klimešová/Evangelium podle Matouše
 • Bára Jirsová/Zvěst Ježíše Krista podle filmu Passion M. Gibsona
 • Darina Bártová/VIDĚNÍ A.K. EMMERICHOVÉ A SEDISVAKANTISTÉ - k filmu M.Gibsona: Umučení Krista
 • Darina Bártová /Umučení Krista - hlavní postavy
Historická teologie
 • Bára Jirsová/J.A.Komenský: Brána jazyků otevřená
 • Jan Lamser/J.A.Komenský: Retuňk proti Antikristu
 • Josef Lédl/J.A.Komenský: Clamores Eliae
 • Michaela Klimešová/J.A.Komenský: Listové do nebe
 • Pavel Kosmata/J.A.Komenský: O sirobě
 • Jiří Brei/J.A.Komenský: Kšaft
 • Darina Bártová/J.A.Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Systematická teologie V. ročník
 • Pavel Kosmata/Matthew Fox: Příchod kosmického Krista
 • Bára Jirsová/Pennesi: Kristus podle New Age
 • Petra Bandhauer/Wolfgang Trilling: Hledání historického Ježíše
 • Michaela Nekovářová/prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel
 • Josef Lédl/Flusser-Ježíš (Paper-osnova-k případnému přednesu)
 • Jiří Brei/Christologie sedmkrát jinak - Referát z Browna, Ježíš v pohledu Nového zákona
 • Bára Jirsová/Úzká je cesta - seminární práce ze systematiky
Etika V. ročník
 • Bára Jirsová/Dalajláma, Etika pro nové tisíciletí
 • Bára Jirsová/Fox, Kristus podle New Age
 • Darina Bártová/Srovnání desatera u Husa, Kalvína a Luthera
 • Jan Lamser/Baumann, Modernita a Holocaust 252 - 273,Sociální blízkost a morální odpovědnost
 • Pavel Kosmata/Oliver O´Donovan-The Just War Revisited-recenze
 • prof.Jakub S.Trojan/koncepty přednášek kursu Etiky v 5.ročníku
 • Jan Heller/Baumann, Z. Modernita a holocaust: Etika poslušnosti (1. část, str. 213–222)
 • Pavel Kosmata/Shrnující these k referátu E.Kramolišové
 • Petra Bandhauer/Výklad Desatera u Husa, Luthera, Calvina
 • Pavel Kosmata/Baumann, Z. Modernita a holocaust: Individuální racionalita ve službách kolektivní spásy (str.194-210)
 • Šárka Schmarczová/BAUMANN, Z. Modernita a holocasut: Od odmítání k vyhlazování (str.119 - 125)
 • Michaela Klimešová/BAUMANN, Z., Kapitola 5: Získávání obětí ke spolupráci
 • Emily Kramolišová /BAUMAN, Z. Modernita a holocaust; Strany 133-165
 • Darina Bártová/BAUMAN, Z. Modernita a holocaust; Kapitola 1: Sociologie po holocaustu, část II, s. 52-66
 • Bára Jirsová/Zygmund Bauman: Modernita a holocaust (s. 7-44)
Různé V. ročník
 • Darina Bártová/Starý zákon - přehled starozákonních odborných thémat
 • Darina Bártová/J. A. Todd: The Pre-Deuteronomistic Eliah Cycle - Recenze článku
 • Darina Bártová/Gn 32,23-33 Jákobův zápas u Jaboku - exegeze
 • Darina Bártová/Gn 32,23-33 Jákobův zápas u Jaboku - komentář
 • Darina Bártová/Exegeze Mt 28 ke státnici
 • Kateřina Klimešová/Jürgen Moltmann: Bůh ve stvoření
 • Josef Lédl/Stručné uvedení do narrativní analýzy
 • Darina Bártová/Ellis Petersová: Zázrak svaté Winifredy
 • Darina Bártová/Starý zákon - exegeze k druhé odborné zkoušce
 • Darina Bártová/Gn 28,10-22 Jákob v Bét-el - exegeze
 • Darina Bártová/Judith A. Todd: THE PRE-DEUTERONOMISTIC ELIAH CYCLE - překlad článku soudobé presbyter. teoložky
Písemné práce k 1. odborné zkoušce
 • Josef Lédl/Misijní akomodace v díle Mattea Ricciho a druhů
 • Bára Jirsová/Motiv Písně písní v lidském životě  aneb o józe a mystice
 • Pavel Kosmata/Tóra jako akreditační dokument komunity poexilních vyznavačů Hospodinových v  Perské říši
 • Olga Navrátilová/Právní úprava vztahu státu a církví a náboženských společností v Rakousku
Starý zákon IV.ročník
 • Pavel Kosmata/Exegeze Ozeáš 11,1-11
 • Bára Jirsová/Exegeze Ozeáš 11,1-11
Filosofie IV.ročník
 • Darina Bártová/Filosofie- výcuc ze Stoeriga - velmi užitečné!
Praktická teologie IV.ročník
 • Darina Bártová/Periodizace vývoje dle Eriksona
 • Bára Jirsová/Katecheze pro děti
 • Petra Bandhauer/Recenze katechetismu „Pozvání na cestu“
 • Pavel Kosmata/Manželství lehce křesťanským pohledem - osnova přednášky pro + - 15 letou mládež
 • Olga Navrátilová/ Vysluhování Večeře Páně dětem v Rakousku a k tomu dokument synodní rady CČE ohledně téhož u nás
 • Darina Bártová/kázání na Fp 3,7-14
 • Darina Bártová/Homilie smíření na Gn 32,23-33 (Jákobův zápas u Jaboku)
 • Darina Bártová/Homilie 12.9.2004 soustředění Intitutu ekumenických studií
 • Bára Jirsová/Ekumenický katechismus - recenze
 • Pavel Kosmata/Základy víry CČSH - recenze katechismu
 • Pavel Kosmata/Věkové stupně člověka
Různé - IV.ročník (hlavně resty ze 3.ročníku)
 • Vladimír Černý/Trojiční učení - písemná práce k 1. odborné zkoušce
 • Tomáš Doksanský/Pohlmann:Kompendium ev. dogmatiky - výpisky
 • Jarka Martínková/Starověké dějiny Židů - seminární práce
 • Jarka Martínková/Gerontologie - zajímavá práce o posledním období života člověka
 • Pavel Kosmata/Stvoření a zlo - referát z dogmatiky
 • Darina Bártová/Exegeze Lukáš 14,16-24
 • Darina Bártová/Exegeze Jan11
 • Bára Jirsová/Etika pro nové tisíciletí
 • Pavel Kosmata/Politická etika
 • Hana Polívková/Etika vzájemné závislosti K. E. Løgstrupa
Exegetické metody - Starý zákon III. ročník
 • Marek Kult/Kritika dějin formy
 • Jan Lamser/Postmoderní exegeze
 • Jáchym Gondáš/Kritika tradice
 • Jan Heller/Rétorická kritika
 • Jiří Zedníček/Metody zaměřené na člověka a jeho svět
 • Olga Navrátilová/Feministická biblistika + ukázka feminstické biblistiky od J.CH.Exum
 • Jirka Brei/Textová kritika
 • Pepa Lédl/Metoda literární kritiky
 • Pavel Kosmata/Kanonická metoda exegese
 • Petra Bandhauer/Historická kritika - referát k prosemináři SZ
 • Bára Jirsová/Psychoanalytický výklad Bible (výtah z Oeminga)
 • Darina Bártová/Římskokatolická exegese
Církevní dějiny -  III. ročník
 • Olga Navrátilová/Anselm z Canterbury
 • Darina Bártová/Christologické spory 4. století, Athanasius, Vita Antonii
 • Pavel Kosmata/Sv.Augustin - stručný životopis
 • Petra Bandhauer/Valdenští - referát do církevních dějin
 • Pepa Lédl/Legenda Aurea + Historia de Juda Ischariota(latinsky)
 • Bára Jirsová/Frater Colda - traktáty
 • Honza Lamser/De Civitate Dei - referát na Augustinovo veledílo
 • Roman Mazur/Augustin-vyznání
Exegese - III. ročník  - komentáře k exegezím můžete vkládat zde
 • Darina Bártová/List Titovi-exegeze
 • Jáchym Gondáš/Jakubův list 3 - exegeze
 • Jirka Brei/Zjevení 20 - exegeze (v krátké verzi zde)
 • Jiří Mrázek/Rétorická kritika
 • Pavel Kosmata/Jakubův list 2,14-17 - exegeze
 • Olga Navrátilová/Exegeze Mt 7,1-5
 • Jan Heller/Epištola Římanům 10.kapitola - exegese
 • Honza Lamser/Epištola Římanům, 4.kapitola - exegese
 • Petra Dubinová/Motlitba v Getsemane - exegese
 • Bára Jirsová/Chléb života (Jan 6,22-59) -exegese
 • Marek Kult/Jairova dcera - exegese
 • Pepa Lédl/Posedlý v Gerase - exegese, která sklidila úspěch!
Různé - III.ročník
 • Petra Hudcová/soubor NZ exegezí ke II.odborné zkoušce (zazipováno)
 • Petra Hudcová/soubor SZ exegezí ke II.odborné zkoušce (zazipováno)
 • Olga Navrátilová/Právní úprava vztahu ČR a církví a náboženských společností po roce 1989 -diplomka na právech
II. ročník + netříděné příspěvky
 • Pepa Lédl/E.Fuchs: Co dělá naše jednání dobrým (celá kniha o etice v Pepově překladu)
 • Anonymr/P.Filipi-Liturgika - přednášky
 • Roman Mazur/J.A.Komenský: O sobě
 • Roman Mazur/Zhodnocení knihy 14. Dalajlámy "Úvod do Buddhismu"
 • Roman Mazur/John Polkinghorne: Věda a teologie-úvod do problematiky
 • Roman Mazur/George Berkeley
 • Roman Mazur/Buddhismus
 • Roman Mazur/Korán a Bible
 • Roman Mazur/Obdobné oddíly v epištole Galatským a Římanům
 • Roman Mazur/Římsko-katolická biblistika
 • Anonym/P.Filipi: Katechetika-přednášky
 • Roman Mazur/Roland Grandwohl: Tři dny a třetí den
 • Roman Mazur/Jiří Hanuš: Křesťanství a lidská práva
 • Roman Mazur/G.Bornkamm: Ježíš Nazaretstký; D.Marguerat: Člověk z Nazaretu
 • Roman Mazur/B.S.Childs: Teologie  SZ v kanonickém kontextu
 • Hana Polívková/Ekumenicile - studie o ekumenismu
 • Darina Bártová/Dobové pozadí NZ - vypracovaný přehled
 • Bára Jirsová/Křesťanské učení a mystika - mystérium největšího přikázání
 • Hana Polívková/E.Johnson: Sny o růžích a ohni (Historický rozbor románu z doby honu na čarodějnice)
 • Hana Polívková/Napětí mezi autoritou církve a svobodou svědomí křesťana
 • Hana Polívková/Náboženství jako nástroj akomodace (na příkladu islámu)
 • Jiří Brei/Neznámá evangelia - referát do církevních dějin
 • Jiří Brei/Náboženství - cesta za tajemstvím života (religionistické shrnutí)
 • Jiří Brei/Odpovědnost a nedospělost - námět biblické hodiny
 • Jiří Brei/Funda: Podle Bible nejmenším
 • Jiří Brei/Etika Nového zákona
 • Jiří Brei/Mužská etika bible
 • Jiří Brei/Ebeling: Podstata křesťanské víry
 • Darina Bártová/Seminární práce O trojici (na Systematiku)+výcucy z "Kompendia" - zazipováno
 • Darina Bártová/Religionistické zamyšlení
 • Darina Bártová/Platón: Dialogy - obsah dialogů
 • Darina Bártová/Novozákonní etika - referát
 • Darina Bártová/Rámcový přehled o dějinách etiky (z Anzebachera)
 • Jan Lamser/Günther Bornkamm: Ježíš Nazaretský
 • Jan Lamser/Rolf Rentdorf: Hebrejská bible a dějiny, kniha II
 • Pavel Kosmata/Wolfgang Trilling: Hledání pozemského Ježíše
 • Josef Lédl: Teze k úvodu do obecné lingvistiky a teorie komunikace
 • Jiří Zedníček/Náboženství Metopotamie, lit: M.Eliade, Dějiny náboženského myšlení
 • Pavel Kosmata/Petr Pokorný: Píseň o Perle
 • Pavel Kosmata: Nejlepší a nejhorší zážitek z bohoslužeb - esej ke kursu praktické theologie
 • Bára Jirsová/Petr Pokorný: Píseň o Perle
 • Jan Lamser/Stoika Epikteta rukověť mravních naučení
 • Jan Lamser/ Závěti dvanácti patriarchů
 • Jindra Pospíšil/ F.Vouga: Dějiny ranného křesťanství
 • Olga Navrátilová/ F.Vouga: Dějiny ranného křesťanství
 • Pepa Lédl/ Stoa a křesťanství
 • Pepa Lédl/ Mezopotámie
 • Pepa Lédl/ Günter Stemberger: Talmud a Midraš - úvod do rabínské literatury
 • Bára Jirsová/ Seneca-vychovatel a utěšitel
 • Pavel Kosmata/ Moudrost stoika Epiktéta
 • Bára Jirsová/ Závěti dvanácti patriarchů
 • Bára Jirsová/ Ovidius: Proměny
 • Bára Jirsová/ Josef a Asenat
I.ročník
 • Jan Lamser/ John McTavish: Teologický rozměr v próze Johna Updika - zápočtový překlad z angličtiny
 • Jan Lamser/ Manfred Oeming: Úvod do biblické hermeneutiky - cesty k pochopení textu
 • Jan Lamser/ Náboženství staré Mezopotámie
 • Jan Lamser/ Josef a Asenat
 • Olga Navrátilová/ Skutky Apoštolů
 • Olga Navrátilová/ Pavlovy epištoly
 • Olga Navrátilová/ List Židům
 • Olga Navrátilová/ J.M.Lochman: Destaero
 • Bára Jirsová/ Mezopotámie - výtahy informací z knih
 • Pavel Kosmata/ Greening of Traditon - zápočtový překlad (o stvoření a ekologickém pohledu na něj)
 • Pavel Kosmata/ Josef a Asenat
 • Pavel Kosmata/ Mezopotámie - stručný přehled dějin (kompilát) + mapka
 • Pavel Kosmata/ Apuleius: Zlatý osel
 • Olga Navrátilová/ Apuleius: Zlatý osel
 • Olga Navrátilová/ 1. a 2. Makabejská
 • Pepa Lédl/ Jakubova epištola
 • Pepa Lédla/ Zjevení
 • Pepa Lédl/ Jürgen Moltmann: Bůh ve stvoření
 • Jindra Pospíšil/ První a druhá Makabejská
 • Jindra Pospíšil/ Cuvlillier Elian: Apokalypsa byla zítra
 • Jindra Pospíšil/ Jiří Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech
 • Jindra Pospíšil/ Lukášovo evangelium
 • Jindra Pospíšil/ Janovo evangelium
 • Jindra Pospíšil/ Petr Pokorný: Vznešený Theofile
 • Jindra Pospíšil/ Zjevení Janovo
 • Jindra Pospíšil/ Markovo evangelium
 • Jindra Pospíšil/ Matoušovo evangelium
 • Jindra Pospíšil/ Jean Zumstein: Slovo v setmělém světě
 • Jindra Pospíšil/ Bernard Gillieron: Bible nespadla z nebe
 • Marek Kult/ Markovo evangelium (toho starodávnýho Marka - ne Marka Kulta.:-))
 • Marek Kult/ Bernard Gillieron: Bible nespadla z nebe
 • Marek Kult/ Janovo evangelium
 • Marek Kult/ Tony Lane: Dějiny křesťanského myšlení
 • Marek Kult/ 1.Korintským
 • Bára Jirsová/ Zjevení - obsah knihy
 • Bára Jirsová/ Skutky apoštolů - o příběhu
 • Bára Jirsová/ Obecné epištoly - úvaha
 • Bára Jirsová/ Günther Bornkamm: Apoštol Pave l - úvaha o četbě
 • Bára Jirsová/ Martin Hengel: Evangelista Lukáš - úvaha
 • Bára Jirsová/ První a druhá Makabejská
 • Bára Jirsová/ Pavlovy listy - interpretace
 • Bára Jirsová/ J.B.Souček: Dělná víra a živá naděje - úvaha o četbě
 • Bára Jirsová/ Origénes z Alexandrie - život a dílo církevního otce
 • Pavel Kosmata/ První a druhá Makabejská
 • Pavel Kosmata/ Günther Bornkamm: Apoštol Pavel
 • Pavel Kosmata/ Petr Pokorný: Vznešený Theofile
 • Pavel Kosmata/ Bernard Gillieron: Bible nespadla z nebe
 • Pavel Kosmata/ Luděk Brož: Cesta Karla Bartha; Karl Barth: Uvedení do evangelické teologie
 • Pavel Kosmata/ Cuvlillier Elian: Apokalypsa byla zítra
 • Pavel Kosmata/ Zjevení Janovo
 • Pavel Kosmata/ Markovo evangelium
 • Pavel Kosmata/ Matoušovo evangelium
 • Pavel Kosmata/ Jean Zumstein: Slovo v setmělém světě
 • Pavel Kosmata/ Janovo evangelium
 • Pavel Kosmata/ Jiří Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech
 • Pavel Kosmata/ Skutky Apoštolů
 • Pavel Kosmata/ Martin Hengel: Evangelista Lukáš
 • Pavel Kosmata/ Pavlovy epištoly
 • Pavel Kosmata/ Obecné epištoly
 • Pavel Kosmata/ J.B.Souček: Dělná víra a živá naděje